Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“

Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. zakończyła z sukcesem prace nad projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw“.

 

Cel oraz efekty projektu:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego nisko-kosztowego systemu kontroli ruchu bazującego na technologii ADS-B i multilateracji, utworzenie monitoringu częstotliwości 1030/1090 MHz, Serwisu Danych Kontroli Ruchu oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy AVIONIX.

Synergia technologii ADS-B i MLAT oferuje efektywny kosztowo system nadzoru powietrznego o wyższej wydajności, będący alternatywą dla drogich systemów radarowych, poprawia dokładność lokalizowania obiektów systemu multilateracji.

Realizacja projektu przyczynia się do dalszego rozwoju i podniesienia konkurencyjności Spółki poprzez rozszerzenie wachlarza oferowanych usług i produktów w oparciu o nowe technologie co pozwala na zwiększenie zatrudnienia.

Istotnym aspektem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez stworzenie nisko-kosztowego i precyzyjnego systemu kontroli lotów dla małych lotnisk.

Implementacja Systemu ADSB/MLAT nowej generacji umożliwia redukcję zużycia energii, promieniowania elektromagnetycznego na lotniskach oraz paliwa przez samoloty co będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko.